ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100638
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  100638
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpho School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  สระโพนทอง
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044870518
โทรสาร :
  044869484
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พศจิกายน 2482
อีเมล์ :
  banphoschool107@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2563 เวลา 11:07:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)


นายสนอง พิมพ์สิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2