ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100639
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  100639
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคูวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkuwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองคู
ตำบล :
  สระโพนทอง
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044870514
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระโพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 11:55:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม


นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2