ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100641
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  100641
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBan Don Nok Iang Kao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านดอนมะค่าง
ตำบล :
  บ้านหัน
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044870423
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  bandonsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:23:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า


นายวิเวก ศิลมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2