ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100642
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  100642
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannonhinlad-kudkwang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนหินลาด
ตำบล :
  บ้านหัน
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044822750
โทรสาร :
  044822750
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกษตรสมบูรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:54:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง


นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2