ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100648
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020056
รหัส Obec 6 หลัก :
  100648
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkha(Kuruphacha Witthaya)school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองข่า
ตำบล :
  หนองข่า
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044822842
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  nongkhawit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:52:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)


นายจำเริญ ขึ้นทันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2