ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100658
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010268
รหัส Obec 6 หลัก :
  100658
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลาดผักหนาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN LADPUKHNAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านลาดผักหนาม
ตำบล :
  ซับสีทอง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044-870279
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับสีทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  49 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:15:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม


นายสุขสันต์ ผาดไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2