ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100662
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  100662
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansrahouyyangouppathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสระ
ตำบล :
  โนนกอก
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  0819663387
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2473
อีเมล์ :
  Bansra_h@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนกอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:50:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์


ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2