ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100663
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  100663
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองกลางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maungklangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโนนสุขสันต์
ตำบล :
  โนนกอก
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนกอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 12:17:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา


นายประจวบ ใสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2