ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบุปผาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100667
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  100667
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บุปผาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bubpharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเปือย
ตำบล :
  โนนกอก
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044870364
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนกอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:25:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบุปผาราม


นายวัชรินทร์ ทองคนทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุปผาราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2