ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100668
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  100668
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansomkob(Ratradbamrung)School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านส้มกบ
ตำบล :
  สระโพนทอง
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  somkobsch2482@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระโพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 15:30:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)


นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2