ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100670
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  100670
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banduadonklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเดื่อ
ตำบล :
  บ้านเดื่อ
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  0897182538
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธ.ค. 2475
อีเมล์ :
  duadonklang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)


นายเหรียญชัย พุธขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2