ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวโสก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100671
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  100671
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวโสก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuasok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาหัวโสก
ตำบล :
  บ้านเดื่อ
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/06/2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 10:42:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวโสก


นายไชยะ สำอางเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโสก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2