ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100674
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  100674
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Nongtaeratsamukkiwittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านหนองแต้พัฒนา
ตำบล :
  บ้านเดื่อ
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  0903372327
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน พ.ศ.2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา


นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2