ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100678
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020034
รหัส Obec 6 หลัก :
  100678
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpao(Sumranchaivittaya)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านเป้า
ตำบล :
  บ้านเป้า
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044866115
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2458
อีเมล์ :
  sumranchaischool@gmail.com.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านเป้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 11:58:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)


ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2