ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100683
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  100683
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonhun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดอนหัน
ตำบล :
  หนองโพนงาม
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 สิงหาคม 2519
อีเมล์ :
  donhanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10:22:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหัน


นางรุ่งอรุณ เลิศพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2