ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100685
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  100685
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  .kudlor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกุดเลาะ
ตำบล :
  กุดเลาะ
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044823231
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2459
อีเมล์ :
  kudlo@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเลาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:16:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)


นายสนอง ดีแซง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2