ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเขวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100686
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020016
รหัส Obec 6 หลัก :
  100686
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเขวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonkhao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโนนเขวา
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  bannonkhow@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09:40:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเขวา


นายวัฒนากร ทองถวิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2