ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100687
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020005
รหัส Obec 6 หลัก :
  100687
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannontoon Ckuruprachawittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนตุ่น
ตำบล :
  กุดเลาะ
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044870443
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  Nimnual Tooms@chaiyo.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเลาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:23:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)


นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2