ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100688
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  100688
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโนนทอง
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044109855
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2486
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเกษตรสมบูรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:31:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนทอง


นางสุทธิชัย ลบบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2