ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100690
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  100690
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbungsibsiradbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบุ่งสิบสี่
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 เมษายน 2477
อีเมล์ :
  ิbung14school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13:19:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2