ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100692
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  100692
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้งตาดไซ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKANGTADSAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านแก้งตาดไซ
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044109854
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน พ.ศ. 2524
อีเมล์ :
  kangtatsai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกษตรสมบูรณ์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ


นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2