ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100693
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  100693
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโพนงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGPHONNGAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหนองโพนงาม
ตำบล :
  หนองโพนงาม
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  0895776789
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 สิงหาคม 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09:48:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม


นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพนงาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2