ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100696
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  100696
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangmuang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังม่วง
ตำบล :
  หนองโพนงาม
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  wangmuang.school2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:03:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังม่วง


นายวิชัย เรือนมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2