ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสง่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100697
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  100697
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสง่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhoksanga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโคกสง่า
ตำบล :
  หนองโพนงาม
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044870125
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2523
อีเมล์ :
  Khoksanga.ksb@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสง่า


นายเจริญส​รณ์​ บุญสุขาอัครพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2