ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทิกแล้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100698
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  100698
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทิกแล้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banntiklaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทิกแล้ง
ตำบล :
  หนองโพนงาม
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044893995
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง


นายรุ่งธรรม เพชรเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิกแล้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2