ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100699
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  100699
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tiklangsakahuayhinlab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านห้วยหินลับ
ตำบล :
  หนองโพนงาม
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  082-8531813
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กันยายน 2523
อีเมล์ :
  sukhnththiphysemaphechr314@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09:03:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์


นายรุ่งธรรม เพชรเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2