ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100700
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  100700
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansantisuk school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสันติสุข
ตำบล :
  หนองโพนงาม
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044860211
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2523
อีเมล์ :
  suntisuk1980@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 12:50:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)


นายนัฐพันธ์ แควภูเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2