ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100701
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  100701
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสารจอดเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANJODKAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสารจอดเก่า
ตำบล :
  หนองโพนงาม
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044822747
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กุมภาพันธ์ 2523
อีเมล์ :
  sanjodkaosc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2564 เวลา 13:17:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า


นางสาวอังคนา รองเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดเก่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2