ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100702
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010255
รหัส Obec 6 หลัก :
  100702
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาระยะพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannarayapattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาระยะ
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  ภักดีชุมพล
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36260
โทรศัพท์ :
  044870285
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15สิงหาคม 2515
อีเมล์ :
  moohilchan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  97 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 11:00:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา


นางเยาวภา กล้าขยัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2