ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดชุมพล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100705
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010248
รหัส Obec 6 หลัก :
  100705
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลาดชุมพล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banladchumpol School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านราษฎร์ภักดี
ตำบล :
  เจาทอง
อำเภอ :
  ภักดีชุมพล
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36260
โทรศัพท์ :
  093-3703866
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  Lcp@chaiyaphum1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจาทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 10:59:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลาดชุมพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดชุมพล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2