ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยร่วม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100707
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010257
รหัส Obec 6 หลัก :
  100707
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยร่วม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuairuem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยร่วม
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  ภักดีชุมพล
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36260
โทรศัพท์ :
  044-870250
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/08/2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำน้ำเจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยร่วม


นายนิกร แคชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยร่วม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2