ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100713
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010261
รหัส Obec 6 หลัก :
  100713
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปรางค์มะค่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banprangmaka School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านปรางค์มะค่า
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  ภักดีชุมพล
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36260
โทรศัพท์ :
  044-870284
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:33:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2