ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100714
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010251
รหัส Obec 6 หลัก :
  100714
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพัฒนาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphattanasamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านพัฒนาสามัคคี
ตำบล :
  บ้านเจียง
อำเภอ :
  ภักดีชุมพล
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36260
โทรศัพท์ :
  081-7602962
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  phattana.sa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ล้ำน้ำเจียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเจียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี


นางสุนทรีย์ แสงหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2