ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100716
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010252
รหัส Obec 6 หลัก :
  100716
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGYAPLONGNONKOONWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่    44 หมู่ 2   บ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบล :
  บ้านเจียง
อำเภอ :
  ภักดีชุมพล
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36260
โทรศัพท์ :
  044-823975
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 สิงหาคม 2515
อีเมล์ :
  bannongyaplong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำน้ำเจียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเจียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 17:29:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา


นายสุรินทร์ นาคมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2