ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100717
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010253
รหัส Obec 6 หลัก :
  100717
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แจ้งตราดคลองไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jangtradkrongsy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแจ้งตราด
ตำบล :
  บ้านเจียง
อำเภอ :
  ภักดีชุมพล
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36260
โทรศัพท์ :
  044-811426
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  vcross5999@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเจียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:39:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร


นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2