ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100782
รหัส Smis 8 หลัก :
  36012021
รหัส Obec 6 หลัก :
  100782
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nangdaetwangchomphuwittaya Ratchamaungkhalpisek School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนเหม่า
ตำบล :
  นางแดด
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044056570
โทรสาร :
  044056570
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มกราคม 2531
อีเมล์ :
  nangdaet@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  lสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นางแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:42:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก


นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน