ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750005
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  750005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ศิลานาหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Posilanawa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาหว้า
ตำบล :
  โนนโพธิ์
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-270489
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  amnat0050@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 15:06:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า


นายสุวิช จำปานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2