ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750006
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  750006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONPHO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนนโพธิ์
ตำบล :
  โนนโพธิ์
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  0812653650
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2451
อีเมล์ :
  amnat0049@amnat-ed.go.th,ke_ro06@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2 เมืองอำนาจเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์


นายประยงค์ วรรณเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2