ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750017
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  750017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกศรีหนองคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKSRINONGKLONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโคกศรีบุญเรือง
ตำบล :
  ไก่คำ
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-523526
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  amnat0006@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16(เมือง1)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลไก่คำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:31:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง


นายวิทยา พลเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีหนองคลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2