ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาผือโคกกอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750027
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  750027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาผือโคกกอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Naphuekhokkok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านนาคำ
ตำบล :
  นาผือ
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  chirawatklu@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 13:14:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาผือโคกกอก


นางสมพานรัศมี พรมโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาผือโคกกอก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2