ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750028
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  750028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดปลาดุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kudpladuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกุดปลาดุก
ตำบล :
  กุดปลาดุก
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  0887272664
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   20 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  amnat0001@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดปลาดุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09:24:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก


นายจรรยา กุติการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2