ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750053
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  750053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูเขาขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphukaokham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านภูเขาขาม
ตำบล :
  คึมใหญ่
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2481
อีเมล์ :
  amnat0013@amnat-ed.go.th,ma753@obec.go.th หรือ banphukaokham@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คึมใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:41:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูเขาขาม


นางจินตนา ไชยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาขาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2