ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750056
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  750056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGMEK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองเม็ก
ตำบล :
  คึมใหญ่
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  0812656491
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2517
อีเมล์ :
  amnat0015@amnat-ed.go.th,turakarnnongmek@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 3 เมืองอำนาจเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คึมใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 07:19:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเม็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2