ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750059
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  750059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พัฒนาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pattanasamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองมะแซว
ตำบล :
  หนองมะแซว
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-544040
โทรสาร :
  045-544040
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ต.ค. 2453
อีเมล์ :
  amnat0076@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองมะแซว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 08:31:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี


นายสหลาภ มิ่งไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2