ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750061
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  750061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบาก
ตำบล :
  สร้างนกทา
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-520058
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 19 กันยายน 2484
อีเมล์ :
  banbak_school2502@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1 (เมืองอำนาจเจริญ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สร้างนกทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2