ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750064
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  750064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยไร่หาดทรายมูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Heuyraihadzaimool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านห้วยไร่
ตำบล :
  ห้วยไร่
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  0801642857
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤศจิกายน 2498
อีเมล์ :
  chalard111@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:50:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล


นายนิยม บุญแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2