ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750073
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  750073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำปอแก้วคำไหล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamporkaewkamlai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำปอแก้ว
ตำบล :
  เหล่าพรวน
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-989850
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2516
อีเมล์ :
  amnat0083@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เหล่าพรวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 18:56:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล


นายอภิชาติ จันทนะชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2