ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750074
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  750074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannondoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนดู่
ตำบล :
  สร้างนกทา
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  089-624-8999
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พ.ค.2482
อีเมล์ :
  amnat0072@amnat-ed.go.th,non797@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สร้างนกทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:01:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนดู่


นายโกมล กองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2