ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750081
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  750081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banko(Ramkhamngaeanuson 2)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านก่อ
ตำบล :
  ดอนเมย
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/04/2512
อีเมล์ :
  amnat0020@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายเมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดอนเมย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:31:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)


นางผกายมาศ ยะวงศ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2