ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่อนาดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750085
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  750085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก่อนาดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankonadee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านก่อนาดี
ตำบล :
  ปลาค้าว
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  0819771268
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  amnat0069@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปลาค้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:28:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก่อนาดี


นางศรีสุดา พุทธรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อนาดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2